Hanke
Kehittämishanke - 144059

Meijän Digi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

01.10.2020 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Meijän Digi -hanke opastaa käyttäjiä sähköisten palveluiden käytössä ja edistää sähköisten palveluiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteuttamiseen. Yhtenä keinona digituen antamiseksi kokeillaan digibussitoimintaa maaseudulle. Tavoitteena on myös kehittää digituen toimintamallia asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnassa Heinävesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteistyössä ikäihmisten palvelujen toimijoiden kanssa. Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden tarjoajien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeella kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja lisätään asukkaiden osaamista sähköisistä palveluista sekä tietoa laajakaistayhteyksistä ja niiden hyödyistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan maaseutualueiden asukkaat, yritykset ja julkishallinnon edustajat sekä sähköisten palveluiden tarjoajat. Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Traficom, teleoperaattorit sekä digitukeen ja laajakaistaan liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144059

Aloituspäivämäärä

01.10.2020

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt