Hanke
Kehittämishanke - 203514

MeijänTupa

Keskipisteen Omaishoitajat ry

02.10.2022 - 28.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Keskipisteen Omaishoitajat ry on omaishoitajien ja hoidettavien sekä heidän läheistensä edunvalvontaa, virkistystä, tiedottamista, koulutusta, vertais- ym. toimintaa järjestävä yhdistys. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä ja Kärsämäki. Maaliskuussa 2021 päättyneen STEAn rahoittaman OmaisOiva hankkeen aikana omaishoitoperheiltä ja sidosryhmiltä saatujen palautteiden mukaan virikkeelliselle ja sosiaalisuutta tukevalle päivätoiminnalle matalan kynnyksen kohtaamispaikassa on alueellamme tarvetta.Omaishoitajien mukaan heidän päivänsä rytmittyvät hoidettavan ympärille ja oma aika sekä sosiaaliset kanssakäymiset ovat hyvin vähäiset ja joillakin niitä ei ollut lainkaan. Yksinäiset ikäihmiset kokivat turvattomuutta, kun ei ollut omaisia lähipiirissä ja kotihoidon käynnit olivat hyvin lyhytaikaisia ja virikkeitä ei ollut tarjolla. Korona-aika on tuonut paljon yksinäisyyttä ja toimintakyvyn heikentymistä virikkeellisten ja sosiaalisten toimintojen puuttuessa. Tämän myötä uusien tuki- ja toimintamuotojen kehittäminen on vaatinut paljon työtä yhdistyksen vapaaehtoisilta. MeijänTupa -hankeen tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa ikäihmisille, muistisairaille ja omaishoitoperheille palkatun työntekijän ja vapaaehtoisten voimin. Toiminnalla myös mahdollistetaan omaishoitajan virkistys-/asiointimahdollisuus tai halutessaan hän voi osallistua toimintatuokioon yhdessä hoidettavan kanssa. Toiminta toteutetaan alueemme kunnissa siten, että toimintaa on Haapavedellä 3 pv/viikko, Siikalatvalla 1 pv/kk ja Pyhännällä 1 pv/kk.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

203514

Aloituspäivämäärä

02.10.2022

Loppumispäivämäärä

28.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt