Hanke
Kehittämishanke - 167629

Melodraama -oodi puhtaalle vedelle- teatteri Jongunjoki selvityshanke

Lieksan Somali perheyhdistys ry

18.05.2021 - 12.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Melodraama on selvityshanke, jossa selvitetään voiko Jongunjoelle tuottaa uudenlaisen ekologisen kulttuurimatkailutapahtuman, joka yhdistäisi kulttuurin ja luonnossa liikkumisen. Selvityshanke (Vaihe I) toteutetaan 22.5.21-31.3.22 välisenä aikana ja mahdollisesti sen jälkeen käynnistyisi varsinainen toiminnallinen osuus (Vaihe II). Hankkeessa kehittään tuote ja toimintamalli, jossa yhdistetään luonnon tarjoamat mahdollisuudet ja taidetoiminta. Malli prosessoidaan, kuvataan ja raportoidaan. Melodraama toimintamallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti, mutta ajatuksena on, että siitä syntyisi oma tapahtuma Jongunjoen kylälle. Melodraamassa ammattitaiteilijat innoittavat kulkemaan kappaleen matkaa yhdessä, luomaan oodin puhdaalle vedelle, joka toteutetaan Lieksassa, Metka kyläkulttuuritalolla, Jongunjoen kyläseuran talossa ja Jongunjoen melontareitistöllä. Melodraamassa Lieksan Somaliperheyhdistys ry, Metka kyläkulttuuritalon toimijat, Ihmisen Teatteri, teatteriohjaaja Tero Sarkkinen, Lieksan Vaskiviikot ja Pielisen Karjalan Musiikkiopisto esittävät taiteen keinoin makean ja puhtaan veden merkityksiä ihmiselle ja ihmiskunnalle. Mukana poikkitaiteellisessa toiminnassa ovat Jongunjoen kyläseura ry, Hiiranin maakunta Somaliasta, Itä-Suomen yliopisto, Karelia amk, Riveria, MSL, Beledweynen kaupunki ja Hiiranin yliopisto. Vaihe I 22.5.21 – 31.3.2022 Selvitys, kartoitus, synopsis, suunnitelmat ja hankehakemus

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167629

Aloituspäivämäärä

18.05.2021

Loppumispäivämäärä

12.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt