Hanke
Kehittämishanke - 193227

Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous – Mika

Nautasuomi Oy

28.02.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Muuttuva toimintaympäristö ilmaston, ympäristön ja talouden kautta on luonut haastavan kokonaisuuden, johon Pohjois-Suomessa maitoa ja naudanlihaa tuottavien tilojen tulee osata reagoida oikeilla toimenpiteillä. Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous (Mika) -hankkeen ydintavoitteena on lypsykarja- ja lihanautatilojen ilmastokestävä kehittäminen yrittäjien johtajuustaitoja vahvistamalla. Hankkeen toiminta on työpaketin Nautakarjatilan ilmastokestävä johtaminen alla. Hanke tavoittelee osallistuvien tilojen ymmärryksen lisäämistä tuotannon osa-alueiden kustannusrakenteen muodostuksesta ja niiden ilmastovaikutuksista. Tavoitteena on saada tuotantokustannuksen osa-alue kerrallaan muodostettua pohjatiedot maidon- tai naudanlihantuotannon tuotantokustannuksen määrittämiseen. Hankkeeseen aktiivisesti osallistumalla tilat pystyvät määrittämään päätuotantonsa tuotantokustannuksen sekä peilaamaan eri ilmastotoimien vaikutusta tuotannon kustannuksiin. Hankkeessa toteutetaan kokemuspienryhmätoimintaa, teematyöpajoja, webinaareja, seminaareja sekä tutustumismatkoja kotimaassa. Verkostoituminen on keskeinen tavoite ja sitä edistetään valituilla toimintamalleilla. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat (Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskuksen alueella). Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen maito- ja lihanautatilat teurastamo- ja meijeriasiakkuuksista riippumatta. Hanketta toteuttavat Nautasuomi Oy ja Osuuskunta Pohjolan Maito. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022 – 31.12.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193227

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt