Hanke
Kehittämishanke - 13816

Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 30.07.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää keskisuomalaista nautakarjataloutta ja sitä sivuavaa kasvinviljelyä koulutuksen, vertaisoppimisen, opintomatkojen ja verkostoitumisen keinoin. Koulutuksessa sovelletaan erilaisia käytettävissä olevia toimintatapoja aina luentosalissa pidettävistä seminaareista työkyvyn ylläpitoon jumppasalissa ja navetassa lehmän kyljessä tehtävistä eläinten kuntoluokituksista kännykän avulla sosiaalisessa mediassa käytäviin toiminnan kehittämiskeskusteluihin. Koulutus tuodaan lähelle yrittäjiä monella tapaa, jotta osallistuminen on mahdollisimman helppoa. Pääpainona hankkeen koulutuksissa on yrityksen toiminnan kehittäminen, jotta taloudellinen kannattavuus turvataan ja alkutuotanto jatkuu sekä kehittyy investointeja tekevien tilojen kautta Keski-Suomessa. Taloudellinen vakaus tukee yrittäjien jaksamista ja halua jatkaa työssään. Aiempien hankkeiden parhaat toimintatavat yhdistetään uudempiin menetelmiin ja yleisiin kehittämisen aihealueisiin kuten resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ympäristön kestävään käyttöön. Hankkeen tuloksena keskisuomalaisten maidon- ja naudanlihantuottajien sekä heille rehua tuottavien kasvinviljelijöiden liiketoimintaosaaminen on lisääntynyt. Maatalousyrittäjille on muodostunut toteutettavissa olevia kehityspolkuja ja yhteistyö- sekä sosiaaliset verkostot ovat vahvistuneet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13816

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt