Hanke
Kehittämishanke - 93695

Menestyvä maatilayritys 2 – Välineitä taloudelliseen menestykseen ja henkiseen hyvinvointiin muutostilanteissa

MTK-Varsinais-Suomi ry

14.05.2019 - 24.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Menestyvä maatilayritys 2 -hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen tukemalla varsinaisuomalaisia maatalousyrittäjiä muutoksia vaativissa tilanteissa siten, että edellytykset kannattavalle maatalousyrittäjyydelle säilyvät ja vahvistuvat. Vaikeuksissa olevia maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään autetaan yrittäjätapaamisessa sekä muun viestinnän ja yhteistyön kautta. Yrittäjätapaamisessa kartoitetaan mm. talouteen, terveydentilaan, jaksamiseen, perhesuhteisiin ja tulevaisuuden toiveisiin liittyviä asioita ja haetaan yhdessä ratkaisumahdollisuuksia. Yrittäjiä tuetaan yrityksen talouteen ja liiketoiminnassa jo syntyneiden ongelmien ratkomiseen liittyvien suunnitelmien alustavassa luomisessa ja näiden toimeenpanon käynnistämisessä. Yrittäjä ohjataan tarvittaessa eteenpäin eri asiantuntijoiden avun ja neuvonta- yms. palveluiden piiriin. Tällaisia neuvontapalveluita ovat esimerkiksi Neuvo 2020 -järjestelmän kautta saatavilla olevat palvelut ja alueella käynnissä olevat muut hankkeet. Kaikkiaan hankkeella tuetaan maatilayrittäjien sopeutumista toimintaympäristön muutokseen, yrittäjyyttä ja siihen liittyvää liiketoiminnan ja henkilöstöresurssien johtamista ja lisätään yrittäjien osaamista. Tämä edistää yrittäjäperheen, yrityksen ja yhteiskunnan tuottavuutta ja taloudellista menestystä. Kesto: 15.5.2019 - 31.12.2021 Avainsanat: maatalous, metsätalous, maatilayritys, yrittäjä, talous, kannattavuus, johtaminen, muutosvalmennus, työkyky, työhyvinvointi, tukijärjestelmä, maaseutu, yhteiskunta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93695

Aloituspäivämäärä

14.05.2019

Loppumispäivämäärä

24.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt