Hanke
Kehittämishanke - 117196

Merikarhun Kierros

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

29.02.2020 - 10.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kokemäenjoen laakson merellistä kulttuuriperintöä kootaan ja jalostetaan luonto- ja kulttuurimatkailun sisällöksi ja työvälineiksi. Hankkeen tulokset palvelevat jokivarren maaseutualueiden luonto- ja kulttuurimatkailun ohjelmapalvelua ja omatoimista maaseutumatkailua. Hanke palvelee välillisesti myös luonto- ja kulttuurikohteiden suojelua, oppilaitosten ympäristökasvatuksen ohjelmia sekä vahvistaa alueen asukkaiden paikallistuntemusta ja alueellista identiteettiä. Pääkohteina ovat Kokemäenjoen kalastukseen ja kauppamerenkulkuun liittyvät paikat ja tarinat osana alueen suurta ja pitkän ajan jatkunutta ympäristömuutosta. Käsiteltävä aikajänne on yli 4000 vuotta alkaen Tuorsniemen hyljeverkon uppoamisesta ja päätyen Viasvedenlahden viimeisten kalastajien teemahaastatteluihin. Esitettävien tarinakohteiden valinta tapahtuu paikallisten verkostojen avulla ja aidon Merikarhun Kierroksen tehneen maailman meriä seilanneen merikapteenin silmin. Nykyajan matkailijat kaipaavat uusia elämyksellisiä ja tiedollisia retkikohteita. Avukseen he toivovat nykyaikaisia sähköisiä tiedonhankintasovelluksia. Yksi keskeinen työväline on kiinnostavien ja turvallisesti saavutettavien kohteiden digitaalinen karttapalvelu julkisella palvelualustalla ja mobiilikäyttöisenä. Uuden teknologian sovelluksen kehittäminen Selkämeren kansallispuiston ja siihen liittyvän Kokemäenjoen varren lähialueen luonto- ja kulttuurimatkailun sekä ympäristökasvatuksen tueksi on tämän hankkeen haasteena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

117196

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

10.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt