Hanke
Kehittämishanke - 174129

MERIKARVIAN VALOKUITUHARPPAUS

Merikarvian kunta

08.07.2021 - 10.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Merikarvian kunnan alueella valokuidun saatavuus on alhaisin koko Satakunnassa (ELY-keskuksen tutkimus 2021). Kattavuus on vain 3 %. Kunnan alueella liikkuu myös hyvin paljon etätyötä tekeviä henkilöitä, joiden suunnasta tulee negatiivista palautetta siitä, että verkkoyhteydet ovat puutteelliset. Kunta on lähtenyt panostamaan myös opetuspuolen (alakoulu, yläkoulu, lukio) digitalisaatioon, johon liittyen korona-aikana kävi ilmi, että tietoliikenneyhteyksissä on katvealueita. Kunta on tehnyt laajoja alustavia selvityksiä puhelinoperaattoriyritysten kanssa valokuituinvestoinnin toteutusmallista. Kynnyskysmys etenemisen kannalta on saada varmistettua potentiaalisten liittyjien määrä (kuntalaiset, yritykset, maatilat, yhdistykset, kesäasukkaa). Asiantuntijaorganisaatioiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta, että 4G ja 5G-verkkojen hyödyntämisen ohella valokuitu on todellinen data-liikenteen valtaväylä. Ilman sitä kunta tulee jäämään pahasti paitsioon digitalisaation hyödyntämisessä vetovoimatekijänä. Verkon puute voi muodostua jopa todelliseksi kasvun esteeksi. Tämän johdosta valokuituyhteyksien tarvekartois on välttämätön Merikarvian kunnan elinvoimaisuudelle, niin yrityksille, maatiloille, kuin asukkaillekin ja kasvavalle määrälle etätyöntekijöitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

174129

Aloituspäivämäärä

08.07.2021

Loppumispäivämäärä

10.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt