Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 239482

Merivalvonnan järjestäminen Pohjanlahdella 2

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

14.05.2023 - 29.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke vahvistaa kalataloushallinnon valvontaa Pohjanlahdella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

239482

Aloituspäivämäärä

14.05.2023

Loppumispäivämäärä

29.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.4 Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tarkenne

Valvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt