Hanke
Kehittämishanke - 93404

Messiin – maaseudun maalikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry

01.06.2019 - 16.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kun verenkierto pysähtyy, aivot jäävät ilman happea ja ihminen menehtyy nopeasti. Jos sydän pystytään käynnistämään 3-5 minuutin kuluessa elottomuudesta, jopa 50-70 % potilaista selviytyy. Elvytyssuositukset korostavat maallikon roolia sydänpysähdyspotilaan hoitoketjussa. Toiminta sydänpysähdystilanteessa, soitto hätänumeroon, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö tulisi olla kansalaistaito. Tutkimusten mukaan potilaiden todennäköisyys selvitä sydänpysähdyksestä kaksinkertaistuu, jos hän saa paineluelvytystä ja defibrillointi vielä kasvattaa selviytymisen todennäköisyyttä. Väestö on eriarvoisessa asemassa ensiavun saamisen suhteen asuinpaikasta riippuen. Taajamien ulkopuolella sekä maaseudun pienissä kunnissa sairaankuljetusyksiköitä on vähän, niiden toiminta-alue on laaja ja alueelliset ambulanssit ovat yleisiä. Maallikkokäyttöön tarkoitetut, neuvovat sydäniskurit, olisivat yksi ratkaisu hätätilapotilaan avun saannin viiveen lyhentämiseksi. Pelkkä neuvova defibrillaattori ei kuitenkaan auta sydänpysähdyksen saanutta henkilöä, vaan on myös tärkeää lisätä kansalaisten tietoutta laitteen sijainnista, käytöstä ja oikeasta toimintatavasta sydänpysähdyspotilaan auttamiseksi. Messiin- maaseudun väestön maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin -hankkeen tavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Varsinais-Suomessa lisäämällä maaseudun väestön maallikkoelvytystietoutta ja -osaamista sekä vahvistamalla sydäniskureiden käyttöönottoa, määrää ja rekisteröintiä. Tarkoituksena on lisätä maaseudun väestön tietämystä sydäniskureiden olemassaolosta ja sijainnista sekä maallikkoelvytyksen ja sydäniskurin käytön tärkeydestä. Lisäksi tarkoituksena on edistää koordinoitua maallikkosydäniskureiden levittämistä ja kirjaamista julkiseen defi.fi -rekisteriin, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita yhteistyöhön kansalaisten maallikkoelvytystaitojen vahvistamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93404

Aloituspäivämäärä

01.06.2019

Loppumispäivämäärä

16.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt