Hanke
Kehittämishanke - 118367

MetKa

Polvijärven 4H-yhdistys r.y.

29.02.2020 - 17.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

MetKa-hanke (1.3.2020-31.12.2022) toteuttaa lapsille ja nuorille aktiivista toimintaa sekä käytännön tietoa ja taitoja aiheina metsä, luonto, metsästys ja kalastus. Metsästys- ja kalastuseuroissa on huomattu, että lasten ja nuorten määrä harrastuksen parissa on hiipunut ja seurojen aktiivijäsenet alkavat ikääntymään. Hankkeen tarkoituksena on tuoda jokaiselle ikäryhmälle käytännön kosketus aiheen ympärille. Teemat liittyvät tekemällä oppimiseen ja toiminnan ohella varhaiseen yrittäjyyskasvatukseen riista ja kalastus -teemojen ympärillä, perheille tarjottuun toimintaan lähiluonnossa sekä työtaitojen tukemista ja tutustumista alueiden luonto- ja matkailu-yrittäjien toimintaan. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä alueiden metsästys- ja kalastusseurojen kanssa, tuodaan niiden toimintaa paremmin esille ja tarjotaan yhdessä matalan kynnyksen toimintaa aiheen parissa. Hankkeen avulla tuodaan myös paikallista yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää nuorten tietoisuuteen ja opastetaan nuoria työelämässä tarvittaviin taitoihin. Hankkeessa pyritään löytämään alueiden metsästyksen- ja kalastuksen parissa toimivat yhdistykset ja luoda yhdessä heidän kanssaan verkosto, jonka avulla etsitään yhteisiä tapoja tuoda toimintaa näkyville. Tavoitteena on kehittää yhteistyön muotoja, löytää sopiva kanava viestintään ja tiedonvaihtoon yhdistysten välillä sekä etsiä matalan kynnyksen toimintoja joiden avulla myös perheet saataisiin yhdessä tutustumaan oman alueen riista- ja kalastusseurojen toimintaan. Hanke toimii Liperin, Polvijärven ja Outokummun alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

118367

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

17.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt