Hanke
Kehittämishanke - 27547

Metku-jatkohanke

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piiri r.y.

16.05.2016 - 25.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vuonna 2014 valmistuneen Pohjois-Karjalan metsästystoiminnan ja -kulttuurin toimintakentän esiselvityksessä tarkasteltiin metsästys- ja erästelytoimintaa kylien elinvoimaisuuden, matkailuyrittäjyyden ja metsästysseuratoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Esiselvityksen mukaan metsästysseurat ovat yleensä kyläyhteisön vireimpiä toimijoita. Monen pohjoiskarjalaisen metsästysseuran tulevaisuus on kuitenkin uhattuna jäsenistön ikääntymisen ja vanhakantaisten toimintamallien vuoksi. Myös maanomistajien kaupunkilaistuminen uhkaa metsästysseuratoimintaa. Maanomistajilla ei ole välttämättä enää luonnollista yhteyttä metsästykseen, mikä saattaa lisätä kriittistä suhtautumista maanvuokraukseen. Tutkimusten mukaan erämatkailu lisää sekä välillisesti että suoraan ihmisten toimeentulomahdollisuuksia syrjäseuduilla. Tällä hetkellä pohjoiskarjalaiset metsästysseurat ja paikallisyrittäjät eivät kuitenkaan osaa hyödyntää erämatkailun tarjoamia ansaitsemismahdollisuuksia. Kasvava matkailijoiden joukko suuntakin yhä useammin naapurimaihin, koska meillä ei osata tuottaa ja markkinoida uusia maksuhalukkaita ryhmiä houkuttelevia erämatkailupalveluita. Esiselvityksessä korostettiinkin metsästysseurojen, maanomistajien, kylien ja yrittäjien välistä yhteistyötä erämatkailuyrittäjyyden edistämisen perustana. Suomen metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri hakee rahoitusta jatkohankkeelle, jonka avulla esiselvityksessä saatuja kehittämistarpeita voidaan viedä Pohjois-Karjalan kylille pilottitoimenpiteinä ja siten edistää kylien elinvoimaisuutta sekä matkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä. Hankkeen tarkoituksena on tuotteistaa alueiden erästelypalveluita sekä luoda yhteistoimintaa maanomistajien, yrittäjien ja metsästysseurojen välille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27547

Aloituspäivämäärä

16.05.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt