Hanke
Kehittämishanke - 93674

Metsänomistajan Talouskoulu 2.0 Pro

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

31.05.2019 - 14.11.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseutuohjelmassa 2016 ¿ 2018 toteutetussa Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus -hankkeessa tarjottiin Hämeen ja Uudenmaan metsänomistajille Metsänomistajan Talouskoulu -koulutuskokonaisuus. Siinä annettiin metsänomistajille työkaluja liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon. Nyt haettavan jatkohankkeen tavoitteena on kehittää Metsänomistajan Talouskoulua niin, että digitaalisuutta painotetaan entistä enemmän sekä opintojen sisällössä että itse oppimisympäristössä. Metsänomistajien talousosaamisessa on havaittu puutteita, samoin kiihtyvällä vauhdilla etenevä digitalisaatio haastaa metsänomistajat uusien taitojen opiskeluun. Talousosaamisen ja digitaitojen kehittäminen nostaa metsätalouden kannattavuutta, edistää verkko-oppimista sekä tehostaa metsävaratiedon monipuolista hyödyntämistä. Tämä puolestaan tehostaa puun tarjontaa, lisää metsävarojen kestävää käyttöä ja kannustaa hoitamaan yksityismetsiä suositusten mukaisesti. Uudessa Metsänomistajan Talouskoulussa säilytetään hyväksi huomattu monimuoto-opiskelu ja lähiopetus vertaistuen ja opiskelijoiden kohtaamisen mahdollistamiseksi. Opintojen sisältöihin tuodaan lisää virtuaalisuutta, digitaalisuutta ja oppimisympäristöä kehitetään nykyistä vuorovaikutteisemmaksi. Henkilökohtainen omistajuussuunnitelma säilytetään opinnoissa, koska se tuo opintoihin omakohtaisuutta ja kokemustemme mukaan lisää opiskelijoiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan. Uusina elementteinä hankkeessa ovat jatkokoulutus jo mukana olleille tai vastaavat tiedot omaaville henkilöille, erillinen verkko-opintokokonaisuus sekä aluelaajennus Kaakkois-Suomeen Uudenmaan ohella. Hankkeen osallistujamääriä kasvatetaan huomattavasti, lähi-opetukseen tavoitellaan 170 henkilöä ja verkko-opintoihin 250 henkilöä. Lisäksi jatkokoulutuksen arvioidaan kiinnostavan 50 opiskelijaa. Hankkeesta on suunniteltu kaksivuotista, toteutusaika 1.6.2019 - 31.5.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93674

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

14.11.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt