Hanke
Kehittämishanke - 168301

Metsänpeitto – Green Deal Kymenlaakso

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry

31.07.2021 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsänpeitto-Green Deal Kymenlaakso hanke keskittyy Euroopan Green Deal-sopimuksen mukaisesti estämään metsäkatoa ja siten hillitsemään ilmastonmuutosta Kymenlaakson alueella. Hankkeen kokemuksia ja menetelmiä on mahdollisuus hyödyntää myös muualla Suomessa. Hankkeessa pyritään konkretiaan selvittämällä metsitettävissä olevia metsätalouden ulkopuolisia alueita Kymenlaaksossa, tekemällä niille metsityssuunnitelmia ja tilastoimalla metsitetyksi saatujen alueiden määrä. Selvitystyössä hyödynnetään mm.valtakunnallisen metsityshankkeen kartta-aineistoa, jalostaen sitä eteenpäin, muita puusto- ja kartta-aineistoja, paikallistuntemusta ja metsäasiantuntemusta. Hankkeesta vastaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ja hanke toteutetaan 1.8.2021-31.5.2023 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

168301

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt