Hanke
Kehittämishanke - 16804

Metsät aktiivisiin käsiin – Skogen i aktiva händer

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 11.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsät aktiivisiin käsiin -tiedonvälityshankkeen tavoitteina ovat seuraavat asiat Pohjanmaalla ja Uudellamaalla: 1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäista metsänomistusta 2. Alentaa metsänomistajien keski-ikää lisäämällä elinaikana tehtäviä metsätilan sukupolvenvaihdoksia 3. Kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa 4. Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää 5. Vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta 6. Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä 7. Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta Hankkeen tavoitteena on järjestää kolmen vuoden aikana yhteensä 71 tiedotustilaisuutta ja 3 messutapahtumaa eli yhteensä 74 erilaista tapahtumaa. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osanottajatavoite on 2 500 henkilöä. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsätilojen omistusjärjestelyjä harkitsevat metsänomistajat. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat yhteismetsät ja hankealueen metsäalan toimijat sekä muut metsien omistusjärjestelyjä toteuttavat ja erilaiset metsänomistuksen kanssa tekemisissä olevat muut tahot. Hanke toteutetaan tiedonvälityshankkeena kaksikielisenä, ruotsiksi ja suomeksi. Projektet är ett informationsförmedlingsprojekt som genomförs på två språk, svenska och finska.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16804

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

11.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt