Hanke
Kehittämishanke - 34038

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen Evijärven lähivaluma-alueella

Evijärven kunta

09.10.2016 - 07.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Evijärven lähivaluma-alueen metsäojitusalueiden vesiensuojelulliseen kunnostamiseen liittyvä toimenpiteiden kartoitus ja suunnittelu Evijärveen päätyvän, järven lähivaluma-alueelta peräisin olevan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

34038

Aloituspäivämäärä

09.10.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt