Hanke
Kehittämishanke - 93778

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.04.2019 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke toteuttaa Pirkanmaan alueellista metsäohjelmaa, Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa sekä osaltaan myös Suomen hallitusohjelmaa. Taimikoiden ja nuorten metsien kasvukunnon tehostaminen on erittäin tärkeää metsän hiilinielun kasvattamiseksi. Nuorten metsien hoitomäärien lisääminen on myös Pirkanmaan jäljellä olevan metsäohjelmakauden 2016-2020 kehittämistavoitteita. Nyttemmin metsien taloudellisen tuoton ohella alkaa korostumaan myös metsien kasvukunto hiilensidonnan näkökulmasta. Voimakkaan kasvun vaiheessa metsän hiilinielu on suurimmillaan. Taimikoiden ja nuorten metsien hyvä kasvukunto parantaa myös metsien hiilensidontaa. Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen päätavoitteena on tehostaa Pirkanmaan nuorten metsien kasvua ja elinvoimaisuutta nimenomaan hiilensidonnan kannalta. Hankkeessa järjestetään koulutusta metsänomistajille ja toimijoiden henkilöstölle lähinnä nuorten metsien kasvun tehostamisesta. Koulutuksissa, Webinaareissa ja seminaareissa käsitellään myös kokonaisvaltaisesti ilmastoystävällistä metsänhoitoa. Hankkeessa kehitetään metsätilakohtainen puuston hiilitaselaskelma, jonka avulla pystytään maksimoimaan metsänomistajan tarpeista lähtevä tilan hiilinielu ja hiilivarasto sekä optimoimaan metsälön tuotos ja hiilensidonta. Metsänhoidon neuvontaan ja aktivointiin kehitetään muun muassa virtuaalinen taimikonhoitosimulaattori, jonka avulla pystytään havainnollistamaan taimikon- ja taimikon varhaishoidon toteutusta ja kannattavuutta. Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hankkeen toteuttaminen lisää puuston kasvua ja mahdollistaa hiilinielujen ja -varastojen kasvattamisen maakunnassa metsien aktiivisen talouskäytön rinnalla. Hanke turvaa siten myös puuhuoltoa metsäteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Hankkeessa tavoitellaan 1 860 oppilastyöpäivän koulutusta. Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen myös verkkokoulutusta ja opintoretkeilyjä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93778

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt