Hanke
Investointihanke - 280785

Metsomajan kehittäminen

Vähä-Suolijoen Metsästäjät r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tukea Vähä-Suolijoki-Reutuaapa alueen toiminnan kehittämistä ja antaa koulutus- ja kokoustila alueen asukkaille ja toimijoille veloituksetta käyttöön. Tavoitteena on kyseessä olevan kokous-ja koulutustilan ympärivuotinen hyödyntäminen. Kokous- ja koulutustilaa ei ole voitu hyödyntää talvikuukausina puutteellisen lämmityksen takia, sillä lämmitys on ollut sähkölämmitys vanhoilla alimitoitetuilla sähköpattereilla. Kyläläiset ja yhteisöt voivat hyödyntää kokous- ja koulutustilaa muutosten jälkeen laajamittaisemmin omien tarpeidensa mukaisesti. Hankkeen toteuttaa Vähä-Suolijoen Metsästäjät ry. Tarkoituksena on purkaa tilassa oleva avotakka pois ja korvata se nykyaikaisella, tilaan mitoitetulla (10-14kW) puukaminalla. Lisäksi tilaan asennetaan ilmalämpöpumppu, jolla pidetään peruslämpöä kyseisessä tilassa. Laitteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitsemme myös langattoman WLAN tukiaseman, joka hankkeen myötä hankitaan. Muutokset on tarkoitus tehdä kevään ja kesän 2024 aikana Reutuaavalla Metsomajalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

280785

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt