Hanke
Kehittämishanke - 134595

Mie – Matkailua ilolla eteenpäin

Ilomantsin matkailuyhdistys ry

30.06.2020 - 17.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Mie – matkailu ilolla eteenpäin –hankkeen tavoitteena on kehittää Ilomantsin alueen matkailua toimijoille tehdyssä tarvekartoituskyselyssä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta. Hankkeessa luodaan Ilomantsin matkailulle yhtenäinen brändi, jonka käyttöön ja arvomaailmaan yritykset ja toimijat sitoutuvat. Hankkeessa luodaan Ilomantsin matkailun brändikäsikirja, joka määrittää Ilomantsin matkailualueen toiminnan suunnan, raamit ja vision ja ohjaa matkailun kehitystyötä. Hankkeeseen osallistuvien tahojen toimintavalmiuksia kehitetään ja näin parannetaan toimijoiden liiketaloudellista toimeentuloa ympäri vuoden. Hanketoimenpiteiden tavoitteena on lisätä toimijoiden välitä yhteistyötä, osaamista tuotteistamisessa, markkinointi- ja laatuosaamisessa. Tavoitteena on myös tehostaa Ilomantsin alueen matkailun myyntitoimintaa sekä löytää uusia myyntikanavia ja yhteistyötahoja. Tuotteiden ja palveluiden sähköiseen myytävyyteen panostetaan. Hanketoimilla vastataan koronan muuttamaan matkailun markkinatilanteeseen. Matkailun kestävä kehitys otetaan entistä vahvemmin osaksi Ilomantsin alueen matkailua. Hankkeessa luodaan asiakaspalautejärjestelmä ja matkailutoiminnan seurantaindikaattoripohja työkaluiksi toiminnan kehitystyöhön ja tulosten luotettavaan todentamiseen. Hankkeen kaikki edellä mainitut toimenpiteet tähtäävät Ilomantsin alueen matkailukentän yhtenäistämiseen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134595

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

17.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt