Hanke
Kehittämishanke - 159359

Mielen tasapainoa työpaikoille

MIELI Tukitalo mielenterveys ry

30.04.2021 - 20.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Mielen Tasapainoa työpaikoille -hanke pyrkii vahvistamaan mielenterveysosaamista työelämässä. Mielenterveyden ja työelämän yhteys puhuttaa tällä hetkellä paljon. Työntekijät ja myös yrittäjät kokevat aiempaa enemmän arjen kuormitusta, uupumus on yleistynyt ja mielenterveyden syyt ovat yhä useammin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan tämän kehityksen kääntämiseen. Hanke lisää mielenterveyden edistämisen osaamista Joutsenten reitin toiminta-alueen työpaikoilla. Työpaikoille ja yrittäjille annetaan hankkeen kautta konkreettisia työkaluja tukea työssäjaksamista ja ennaltaehkäistä työntekijöiden psyykkistä kuormittumista arjessa. Samalla tarjotaan tietoa hyvinvoinnin tueksi tarjolla olevista palveluista. Hanke jalkauttaa toiminta-alueensa yrityksiin MIELI ry:n Hyvän mielen -työpaikka merkkiä, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla ja voi toimia yrityksille brändietuna ja työnatajaimagon tukena. Työpaikoille tarjotaan konkreettista tukea mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveysjohtamiseen niin toimenpiteiden suunnittelun, toteutuksen kuin seurannankin vaiheissa. Lisäksi elvytettään Yrittäjäkilta -toiminta hankkeen toiminta-alueella pk-yrittäjien tueksi. Kilta -toiminta sisältää yrittäjille suunnattua hyvinvointikoulutusta, Kilta-vertaisryhmätoimintaa ja yhteistyötä. Kilta -toimintaa on toteutettu Sastamalassa ja Huittisissa muutamia vuosia sitten, mutta viime vuosina ryhmiä ei ole kokoontunut. Yrittäjäkilta -toiminta kohdennetaan haettavassa hankkeessa yksin ja pienyrittäjille. Sitä kautta vahvistetaan heidän jaksamistaan yrittäjinä ja työnantajina. Osana muuta työskentelyä annetaan työpaikoilla tietoa alueella tarjolla olevista palveluista, jotta työpaikat osaisivat hyödyntää mm. kriisikeskusten ja myös julkisten palveluntarjoajien asiantuntijuutta tilanteissa, joissa työyhteisö tarvitsee tukea mielenterveyttä haastaviin asioihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

159359

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

20.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt