Hanke
Kehittämishanke - 146584

Mikä lintu se tuiki tuntematon – Lintu- ja luonto-opaskoulutus

Limingan kunta

31.01.2021 - 27.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Limingan visio on olla linnuista ja luonnosta kansainvälisesti tunnettu vetovoimainen ja vireä kasvukunta. Tavoitteena on nostaa Liminka Pohjois-Suomen luontomatkailun kärkikohteeksi, ja aivan erityisesti keskitytään valtakunnallisesti merkittävimmän lintualueen, Liminganlahden, kehittämiseen virkistyksen ja matkailun alueena. Liminganlahden kävijämäärätavoitteeksi vuodelle 2025 on asetettu 100 000 henkilöä. Yksi kehittämisen keskeisimmistä pullonkauloista on kuitenkin ohjelmapalveluiden ja osaavien oppaiden puute. Hankkeessa koulutetaan uusia lintu- ja luonto-oppaita. Lintu- ja luonto-opaskoulutuksen lisäksi koulutuskokonaisuuteen sisältyy muun muassa ensiapukoulutusta, turvallisuuskoulutusta, yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia (mm. verotukseen liittyen), kulttuuritietämykseen ja asiakaspalveluun liittyvää koulutusta sekä digitaalisten välineiden ja sovellusten hyödyntämiseen liittyvää koulutusta (esim. virtuaalilasien hyödyntäminen lintujen tunnistamisessa ja tarkkailussa). Koulutuksen avulla osallistujat saavat valmiudet toimia lintuoppaina sekä itsenäisinä lintu- ja luontoalan yrittäjinä. Sesonkivaihtelu on lintumatkailun ja lintuopastoiminnan tapauksessa voimakasta, mikä tarkoittaa, että yksin lintumatkailuun tai lintuopastoimintaan perustuva yritystoiminta ei ole ympärivuotisesti kannattavaa. Siksi hankkeen kohderyhmäksi on valikoitunut jo valmiiksi yritystoimintaa harjoittavat tai harkitsevat henkilöt, jotka haluavat hankkia lisäarvoa tarjoamilleen tuotteille lintu- ja luontopalveluista. Lintuopastoiminta tarjoaa lisäansioita myös henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta voi tehdä kokoaikaista työtä (esim. eläkeläiset tai opiskelijat), tai heille, jotka haluavat ansiotyönsä rinnalle lisäansioita ja -tekemistä. Koronapandemia myötä useat ovat joutuneet työttömiksi, lomautetuiksi tai heidän työtuntejaan on vähennetty. Lintu- ja luonto-opastoiminta voisi tarjota näille yksilöille uuden mahdollisuuden työllistyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

146584

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

27.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt