Hanke
Investointihanke - 283048

Mikkelin järvipelastajien asemahanke

Mikkelin järvipelastajat ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Mikkelin Järvipelastajat ry on Suomen Meripelastusseuran alainen jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää vapaaehtoista järvipelastustoimintaa Länsi-Saimaan alueella. Yhdistyksen ensisijaisena tehtävänä on merihätään joutuneiden pelastaminen omalla toiminta-alueella sekä edistää turvallista veneilykulttuuria. Mikkelin järvipelastajien tukikohta ja molemmat pelastusalukset sijaitsevat Mikkelin Anttolan Lotjasaaressa. Tukikohtarakennuksena on tällä hetkellä 15 neliön kontti joka toimii pääasiassa varusteiden varastona. Toiminnan kehittämiseksi yhdistys tarvitsee omat koulutus- sosiaali- ja muut hallinnolliset tilat alusten välittömästä läheisyydestä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on lähdetty tekemään järjestelmällistä työtä paremmin yhdistyksen toimintaa palvelevien tilojen saamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on hankkia ja rakentaa vuosien 2024-2025 aikana oma tukikohtarakennus Anttolan Lotjasaareen, jossa on riittävästi tilaa yhdistyksen toiminnan tarpeisiin ja sen kehittämiseen. Hanke parantaa vapaaehtoisten toimintaolosuhteita, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä edistää uusien vapaaehtoisten rekrytointia ja sitoutumista harrastukseen. Tällä hetkellä lähtövalmius on noin tunti, koska miehistö lähtee tehtäville kotoa käsin. Hankkeella pyritään parantamaan operatiivista toimintaa niin, että miehistö voi olla välittömässä lähtövalmiudessa asemalla kesän vilkkaimman kauden aikana. Suurempi tukikohtarakennus mahdollistaa paikallisen veneilyturvallisuustapahtumien järjestämisen. Lisäksi tila mahdollistaa yhteistoimintaharjoitusten järjestämisen muiden yhteistyötahojen kuten VPK:n ja muiden Vuoksen alueen järvipelastusyhdistysten kanssa. Hankkeesta hyötyvät Mikkelin järvipelastajien vapaaehtoiset sekä Mikkelin, Juvan ja Puumalan alueen veneilijät, alueella asuvat, kesäasukkaat ja muut alueella vierailevat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

283048

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt