Hanke
Investointihanke - 272196

Minigolfrata

Halunaseura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Halunaseura ry rakentaa minigolfradan omistamansa kylätuvan kiinteistölle osoitteeseen Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna. Minigolf on kaikille ikäryhmille sopiva matalan aloituskynnyksen omaava harrastus, joka tuo lisää yhteisiä aktiviteetteja kyläyhteisöön laajemmallekin maantieteelliselle alueelle. Investoinnin toteutusaikataulu on vuodet 2024-2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272196

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt