Hanke
Kehittämishanke - 86023

Minskade näringsförluster från jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

Ålands Vatten Ab

28.01.2019 - 29.05.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Målsättningen är att hitta åtgärder som ger vinn-vinn för både jordbrukaren och vattenmiljön, genom t.ex: ¿ Fältbesök och dikesvandringar med experter som Peter Feuerbach, Dennis Wiström, Johan Rudin; ¿ Föreläsningar inom t.ex. jordhälsa, strukturkalkning, sedimentationsbassänger och bevattningsdammar, betesmarker samt djur- och ¿vattenhälsa¿; gårdsvis rådgivning för minskade näringsämnesförluster från jordbruksmark, och ¿ Framtagande av information och informationsmaterial för olika medier med målet att öka kunskapen om jordbruksåtgärder som är bra för vattenmiljön genom t.ex. dokumentering av en eller ett par gårdars rådgivning för att visa som exempel hur det kan se ut och vad det kan ge för resultat; Framtagande av informationsblad och annat informationsmaterial samt filmer om olika åtgärder.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

86023

Aloituspäivämäärä

28.01.2019

Loppumispäivämäärä

29.05.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Paikallinen kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt