Hanke
Investointihanke - 260214

Mittari- ja huoltokaivon rakentaminen

Kaulirannan Vesi- ja Viemäriosuuskunta

- 29.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Käyttöveden kulutuksen ja paineen mittauskaivo sekä vesiverkoston huoltoon tarvittava yhteet. Mittarikaivo tulee pumppukaivon ja varastokaivon runkoputkien yhtymäkohtaan. Pumppukaivoon asennetaan myös uusi porakaivopumppu ja ohjauskeskus pehmokäynnistimellä sekä kellokytkimellä. Hankkeen toteuttaa Kaulirannnan vesi- ja viemäriosuuskunta. Toimenpiteet suorittaa osuuskunnan jäsenet lisäksi käytetään paikallista yrittäjää konetöissä. Käyttöveden toimintavarmuus paranee, kun veden paineen ja kulutuksen seuranta tulee reaaliaikaan niin ongelmiin reagointi nopeutuu. Myös verkoston huolto ja tarvittavat desinfiointi toimet voidaan tehdä investoinnin jälkeen. Toteutusaika on syksy 2023. Toteutus paikkana on runkoverkossa ennen verkoston käyttöliittymiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260214

Loppumispäivämäärä

29.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt