Hanke
Investointihanke - 259933

Monikäyttöreitistö luostarien ja kanavien kuntaan

Heinäveden kunta

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Toteutetaan suunnitelman mukainen monikäyttöreitistö Valamon ja Lintulan luostareiden välille. Uudistetaan ja parannetaan reitistön rakennetta. Toimenpiteillä monipuolistetaan reitin käyttömahdollisuuksia patikointiin, polkujuoksuun ja maastopyöräilyyn. Teetetään yhdenmukaiset reittimerkinnät maastoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259933

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt