Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 291697

Mönkijän hankinta

Kuuskeri Timo Aleksanteri

10.04.2024 - 10.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan mönkijä helpottamaan ja mahdollistamaan talvikalastusta jäällä. Mönkijää käytetään myös saaliin ja tarvikkeiden kuljettamiseen kalastuksen tukikohdasta purkupaikalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

291697

Aloituspäivämäärä

10.04.2024

Loppumispäivämäärä

10.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt