Hanke
Kehittämishanke - 40369

Monolan aitan kunnostaminen ja toiminnan kehittäminen – kehittämishanke

Monola-seura ry

30.04.2016 - 30.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lieksan kaupungin maaseutualueella Surpeenvaaran kylässä sijaitseva säveltäjä Jean Sibeliuksen häämatkakohde (1892), Monolanniemen aitta pihapiireineen, on ainutlaatuinen, kansainvälisesti kiinnostava ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä vetovoimatekijä, joka on huonon kuntonsa vuoksi jäänyt alueen matkailussa ja yhteisön omassa toiminnassa lähes kokonaan hyödyntämättä. Monola-hankkeen teki ajankohtaiseksi Sibelius 150 -juhlavuosi 2015. Lieksan kaupunginhallitus päätti 7.3.2016 lahjoittaa Monolanniemen aitan Monola-seura ry:lle sekä vuokrata yhdistykselle tarvittavan maa-alueen. Monola-seura ry on perustamisestaan, kesästä 2015, lähtien kerännyt varoja Sibeliuksen häämatkakohteen kunnostamisen hyväksi. Hankkeen näkyvin konkreettinen toimenpide on aitan ja sen ympäristön kunnostaminen. Lisäksi hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelemiseksi ja turvaamiseksi kootaan matkailu-, kylä- ja kulttuuritoimijoiden ym. yhteistyöverkosto sekä kerätään Monolaan ja Sibeliuksiin liittyvää perinnettä ja historiaa kohteen tulevien käyttäjien tarpeisiin. Monola-hankkeen tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden ja elämänlaadun lisääminen saattamalla Sibeliuksen häämatkakohde matkailu-, kylä- ja kulttuuritoiminnan käyttöön. Tavoitteena on myös saada säilymään kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kyläyhteisön viihtyvyyden, elinympäristön ja itsetunnon kannalta merkittävä, kulttuuri- ja sivistyshistoriallisesti arvokas kohde ja miljöö. Tavoitteena on lisäksi saada maailmanlaajuisesti valmiiksi tunnettu Sibeliuksen nimi näkyviin alueen matkailumarkkinoinnissa ja matkailukuvan luomisessa. Hankkeen lähitavoitteena on saada kunnostettu kansallissäveltäjän häämatkakohde käyttöön Suomi 100 -juhlavuonna 2017. Monola-hankkeen pääkohderyhmä on paikalliset ja alueelliset matkailuyritykset ja -toimijat. Muita kohderyhmiä ovat kyläläiset ja muu paikallinen väestö sekä kulttuurimatkailullisen sisällön tuottajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

40369

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt