Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 265956

Moottorikelkan hankinta

Joni Jokelainen

18.10.2023 - 18.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan uusi moottorikelkka vanhan tilalle. Uuden kelkan kulutus on pienempi ja toimintavarmuus paranee. Uudessa kelkassa on myös lisävarustusta joka lisää turvallisuutta, ergonomiaa ja kelkan hallittavuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

265956

Aloituspäivämäärä

18.10.2023

Loppumispäivämäärä

18.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt