Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 211575

Mustajärven virkistysedellytysten parantaminen Aatsingissa

Kelloselän alueen kyläyhdistys ry

28.02.2023 - 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Aatsingin Mustajärvi on ainutlaatuisen kaunis paikka, jossa Kelloselkä-Aatsinki-alueen kyläläiset sekä mökkiläiset viettävät mielellään aikaa. Rannassa on talkoilemalla ja hankerahoituksella tehty uimapaikka laitureineen, pukukoppi, puucee, polttopuuvaja, grillikota sekä veneenlaskupaikka. Paikka on ollut kyläläisten ahkerassa virkistyskäytössä, sinne tullaan kalastelemaan ja tulistelemaan ja siellä pidetään erilaisia tapahtumia. Paikkaa ylläpitää Kelloselän alueen kyläyhdistys talkoovoimin. Ajan saatossa rakenteet ovat kärsineet ja niiden uusimiselle on tarvetta. Myös ranta rehevöityy ja maisema pensittyy, ja raivaus on tarpeen vedessä ja maalla. Uimarannan pohja on liettynyt ja kasvaa kortetta, ja kauan sitten laitettu suodatinkangas hiekkoineen on rikkoutunut ja kasautunut. Rannalla oleva laituri on huonokuntoinen ja se on raskas asentaa paikalleen. Kelloselkä-Aatsinki -alueen asukkaat kalastavat järvellä mielellään, ja rantaan onkin kerääntynyt soutuveneitä enenevässä määrin. Soutuveneiden turvallinen säilytys on muodostunut haasteeksi, ja tarve noin 10 veneen säilytyspaikalle on olemassa. Säilytyspaikan tulisi olla helppokäyttöinen kaiken ikäisille ja kuntoisille, ja kaikki paikalla olevat veneet voisi tarvittaessa lukita. Kelloselkä-Aatsinki -kyläalueella asuu myös paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole välinettä järvellä liikkumiseen mutta jotka mielellään käyttäisivät venettä tai sup-lautaa, mikäli kyläyhdistys sellaiset hankkisi. Näin alueen virkistyskäyttöä voitaisiin lisätä useammille käyttäjille. Hankkeen tavoitteena on parantaa nykyisten uimarannan ja venevalkaman infraa korjaamalla ja siistimällä uimarannan pohjaa, rakentamalla uusi laituri ja venevalkama. Toimenpiteet parantavat alueen toimivuutta ja siten lisätä myös turvallisuutta. Asukkaiden ja siellä vierailevien matkailijoiden viihtyvyys ja virkistysmahdollisuudet kohenevat huomattavasti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

211575

Aloituspäivämäärä

28.02.2023

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt