Hanke
Investointihanke - 259705

Mustarinda-talon omistajanvaihdos

Mustarinda-seura ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan Hyrynsalmella sijaitsevan Mustarinda-talona tunnetun entisen Paljakanvaaran koulun omistajanvaihdos vähämerkityksellisellä maaseudun toimintaympäristön kehittämistuella. Talon ostamisella varmistetaan 14 vuotta toimineen Mustarinda-seuran toiminnan jatkuvuus alueella, koska silloin yhdistyksellä on jatkossakin kotipesä, josta käsin se voi toimia ja toteuttaa monipuolisia kulttuuri-, hyvinvointi-, luonto-, sivistys- ja kulttuuriympäristöpalveluita alueen asukkaille ja muille toimijoille. Osa talosta on varattu residenssitoimintaan, jossa lyhytaikaisesti vuokralla asuvat taiteen, tieteen ja ekologisten kysymysten ammattilaiset tuovat osaamistaan alueelle ja yhteiseen kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259705

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit vähämerkityksisenä tukena

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt