Hanke
Kehittämishanke - 188951

Mustikkavuoren vapaa-aikakeskuksen kokonaissuunnitelma -esiselvityshanke

Ähtärin kaupunki

31.01.2022 - 05.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Mustikkavuoren vapaa-aikakeskuksen aluetta on vuosien saatossa kehitetty omina irrallisina osakokonaisuuksina, ja hankkeet ovat lähteneet pitkälti lajien tarpeista. Alueen yhteistä tarvetta on vuosien saatossa myös kartoitettu ja kehitetty, mutta suunnitelma vaatisi päivitystä ja uuden yhtenäisen kokonaissuunnitelman tekemistä tämän hetkisten tarpeiden pohjalta. Mustikkavuoren alueella on useita vuosikymmeniä harrastettu erilaisia liikunnallisia harrasteita, kuten jääkiekkoa, frisbeegolfia, pesäpalloa, suunnistusta, hiihtoa, ratsastusta ja ammuntaa sekä alueelle on vuonna 2020 rakennettu kuntoportaat ja maisematorni. Suurin liikkujaryhmä näiden seuratoimijoiden lisäksi ovat omaehtoiset kunto- ja terveysliikkujat. Käyttäjäkokemukset ja yhdistyksiltä saatu palaute ovat osoittaneet runsaan määrän kehittämistarpeita. Haasteina ovat nousseet alueen paikoitus, alueella liikkuvien turvallisuus (valaistus/kulkuväylät) sekä laajan alueen toimintojen sijaintien hahmottamattomuus. Myös alueen tapahtumien tiedottamisen suhteen on löydetty parannettavaa esimerkiksi alueelle sijoittuvan digitaulun muodossa. Mustikkavuoren vapaa-aikakeskuksen kokonaissuunnitelma -esiselvitys hankkeen tavoitteena on luoda suunnitelma toiminnallisesta kokonaisuudesta ja sen avulla pyritään parantamaan alueen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja harrastusmahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

188951

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

05.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt