Hanke
Kehittämishanke - 10625

Muuttuvat viljelymenetelmät – uusia keinoja kasvinsuojeluun ja maan kasvukunnon parantamiseen

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.07.2015 - 10.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Avomaan vihannesviljely on ollut viimeisten vuosien aikana monien uudistumistarpeiden ristiaallokossa. Lainsäädännössä ja tukiperusteissa tapahtuvat muutokset ovat edellyttäneet ja edellyttävät uusien ajatusmallien ja viljelykäytäntöjen omaksumista kasvukaudesta toiseen. Erityisesti kasvinsuojelulainsäädännössä tapahtuvat muutokset tuovat viljelijöille merkittäviä haasteita, kun myynnistä poistettavien tuotteiden tilalle ei ole olemassa korvaavia aineita; torjunta-ainevalmistajien resurssit kehittää uusia tuotteita erikoiskasvien viljelyyn kohdennetaan herkemmin yleisempien viljelykasvien kasvinsuojelun kehittämiseen. Tarve korvaaville kasvinsuojelumenetelmille on huutava. Kasvinsuojelun ennaltaehkäisevä kulmakivi on viljelykierto, jossa kasvinvuorotuksella hallitaan maan siemenpankkia sekä tauti- ja tuholaispainetta. Optimaalisessa viljelykierrossa jokainen viljeltävä kasvi on tuottava joko maan kasvuolosuhteita parantavana tekijänä ja/tai sadon arvolla mitattuna. Hyvillä kasvuolosuhteilla luodaan perusta viljelykasvien menestymiselle taistelussa kasvintuhoojia ja muita viljelyn haasteita vastaan. Hyönteisverkot, katteet, mekaaniset rikkakasvien torjuntalaitteet, jne. toimivat lisätukena olosuhteiden optimoinnissa ja näin varmistetaan mahdollisimman hyvä sato sekä laadullisesti että taloudellisesti, ympäristönäkökohdat huomioiden. Viljelykierron ja kasvuolosuhteiden optimoinnissa on nykyviljelyssä vielä paljon kehitettävää mm. kasvivalikoiman, teknisten ratkaisujen ja viljelytoimien vaikutusten kokonaisvaltaisessa huomioimisessa ja hallinnassa pitkällä aika välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10625

Aloituspäivämäärä

01.07.2015

Loppumispäivämäärä

10.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt