Hanke
Kehittämishanke - 18064

MWh-perustaisen energiapuun toimitusmallin kehittäminen

Metsäkuljetus Vesterinen Oy

14.03.2016 - 09.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tavoitteena on luoda monistettavissa oleva toimintamalli, jonka avulla maaseudulla toimivat kone- ja kuljetusyritykset pystyisivät tarjoamaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti energiapuun urakointi- ja toimituspalveluita voimalaitoksille puun energiasisältöön perustuvalla hinnoittelulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18064

Aloituspäivämäärä

14.03.2016

Loppumispäivämäärä

09.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt