Hanke
Kehittämishanke - 145336

MyBromarv

Ab MyBromarv Oy

01.10.2020 - 30.04.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Syftet med MyBromarv-projektet är att skapa förutsättningar för inflyttning i Bromarv genom större utbud av bostäder, social integration för inflyttande och bättre förutsättningar att distansjobba från Bromarv och samtidigt skapa en ny arbetsmodell att sänka tröskeln att flytta till landet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145336

Aloituspäivämäärä

01.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt