Hanke
Investointihanke - 255158

Mykän alueen kehittämin monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi ja – virkistysalueeksi

Vieremän kunta

- 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa toteutetaan Mykän lähivirkistysalueen kehittäminen monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi ja ulkoilualueeksi. Hankkeessa toteutetaan olemassa olvien toimintojen lisäksi useita kokonaisuuksia, jotka palvelevat alueen käyttöä. Kokonaisuuteen kuuluvat: - Kuntoportaat: Kuntoportaat yhdistävät Malilan uuden asuntoalueen Mykän ulkoilureitistöön, joten portaiden käyttäjiä ovat kuntolijat, sekä muut Mykän alueelle menevät ulkoilijat. Portaiden pituus on noin 75 metriä ja korkeusero 11 m. Portailla on siis laaja käyttäjäkunta. - Mykän lampi toimii kunnan ylläpitämänä virkistyskalastuspaikkana ja siihen istutetaan vuosittain kirjolohia. Hankkeessa ruopataan Mykän lammen rannoilla oleva vesikasvillisuus ja hyllyvä kuntta lammen virkistyskäytön parantamiseksi. - Virkistyskalastuksen helpottamiseksi rannalle rakennetaan kalastustasoja. Yksi taso toteutetaan laajempana, jolloin se mahdollistaa muun muassa liikuntarajoitteisten henkilöiden virkistyskalastuksen (viereen pääsee inva-varustellulla autolla). - Kuntoportaat ja osa Mykän lammen ympäristöä valaistaan. - Lisäksi alueella olevaa laavua ja nuotiopaikkaa parannetaan. Hanke toteutetaan Vieremän kunnan toimesta kokonaisuudessaan ostopalveluina ja hankkeen kohderyhmänä on kaikki alueen asukkaat, kuntalaiset ja alueella vierailevat. Hankkeen tuloksena liikunta ja alueen virkistyskäyttö lisääntyy. Hanke tulee Vieremän kuntastrategiaa. Hanke toteutetaan 30.6.2024 mennessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

255158

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt