Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 83329

Myllyn ja sahan uusi elämä

Partakosken Kyläyhdistys ry

31.10.2018 - 04.11.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kärnäkosken linnoitus on kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelukohde. Myllyrakennus on suojeltu yleiskaavassa (Suur-Saimaan alueen rantayleiskaava, 2005) merkinnällä SR. Kaavamääräyksessä todetaan: MRL 41§:n nojalla määrätään, että alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kylämiljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Kärnäkosken myllyllä on kaksi rakennusta, todennäköisesti 1890-luvulla rakennettu hirsirunkoinen mylly, sekä myöhemmin noin 1930-40 luvulla rakennettu saha. Kärnäkoskessa on kuitenkin ollut myllytoimintaa jo 1820 -luvulta lähtien. Rakennuskokonaisuus sijaitsee vuosina 1791- 1793 rakennetun Kärnäkosken linnoituksen välittömässä läheisyydessä. Kärnäkosken mylly ja saha ovat rakennus- ja kulttuurihistoriallisena kokonaisuutena säilyneet hyvin. Rakennukset ovat eri ¿ ikäisten osien muodostama autenttinen pienteollisuuden esimerkki, jossa eri rakennusajat ja ¿ tyypit ovat selvästi erotettavissa, mutta muodostavat selvästi ristiriidattoman kokonaisuuden. Laura Hesso Etelä- Karjalan museo 2016 Myllyn ja sahan katot vuotavat ja niihin täytyy saada uudet katteet, jotta kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset voidaan säilyttää. Katot on väliaikaisesti suojattu pressuilla, mutta nekään eivät suojaa riittävästi puisia rakenteita. Vanhat katot on purettava ja sahan katto (pinta-ala 130m) ja myllyn katto (104 m) katettava museoviraston ohjeistuksen mukaan (saha kermikate Kerabit harmaa ja mylly pelti RR23). Lisäksi asennetaan kourut ja syöksyt myllyrakennukseen. Saharakennuksen puolelle tarvitaan sähköt, jotta tilassa voidaan järjestää tapahtumia ja näyttelytila saa valaistuksen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83329

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

04.11.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt