Hanke
Kehittämishanke - 116567

Neljä vuodenaikaa Puumalassa

Puumalan kunta

05.01.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on lisätä yritysryhmään kuuluvien yritysten asiakasmääriä syksyn ja kevään välisenä aikana. Tällä parannetaan matkailuelinkeinon ympärivuotista kannattavuutta. Kehittämismenetelminä ovat palvelutuotteiden luomiseksi toteutettavat yhteiset tuotteistamistyöpajat, digityöpaja digitaalisten menetelmien testaamiseen ja käyttöönottoon yrityksissä sekä hankkeen aikana luotavien palvelutuotteiden koemarkkinointi valikoiduille kohderyhmille. Yrityskohtaisina toimenpiteinä ovat yrityskohtaisten palvelutuotteiden kehittäminen erityisesti syksyn ja kevään välisenä aikana sekä digitaalisuuden lisääminen eri kanavissa. Uusia menetelmiä testataan koemarkkinoinnilla ja myyntipiloteilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

116567

Aloituspäivämäärä

05.01.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt