Hanke
Investointihanke - 288771

Niittokoneen hankinta

Pro Ruokojärvi ry.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana toimii vuonna 2017 Kerimäellä sijaitsevan Ruokojärven kunnostamiseksi perustettu yhdistys Pro Ruokojärvi ry. Yhdistys hankkii käyttöönsä veneeseen kiinnitettävän kaislaleikkurin, veneen keulaan kiinnitettävän keulaharavan sekä akun kaislaleikkuriin. Hankinnan myötä yhdistys toteuttaa omana toimintanaan järven kunnossapidon kannalta oleellisten alueiden järviruokojen niittoa. Näin yhdistys pystyy huolehtimaan Ruokojärvellä jo saavutetusta tilasta vähentyneen järviruokomäärän ja osin tämän myötä lisääntyneen vedenvirtauksen osalta. Lisäksi yhdistyksen jäsenistö voi käyttää välineistöä omien ranta-alueidensa niittoihin ja näin virkistyskäytön lisäämiseen. Hankkeen uskotaan olevan ratkaiseva Ruokojärven saavutetun parantuneen kunnon ylläpitämiseksi. Hankkeesta hyötyy paitsi Ruokojärvi ja sen virkistyskäyttäjät, myös Ruokojärven valuma-alueena Puruvesi. Hankkeen mukaiset hankinnat ja raportointi toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288771

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava ympäristö- ja ilmastoinvestointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava ympäristö- ja ilmastoinvestointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt