Hanke
Kehittämishanke - 272447

Nivalan kylien luontomatkailu näkyväksi – NÄKYVÄ

Nivalan kaupunki

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nivalan kylien luontomatkailu näkyväksi – NÄKYVÄ -hankkeen päätavoitteena on tehdä Nivalan kylien upeat luontokohteet tunnetuiksi ja saavutettaviksi sekä parantaa niiden markkinointia ja ylläpitoa. Hankkeen avulla luodaan kestävä ja houkutteleva ulkoilu- ja luontokohdeverkosto Nivalan kylille. Hanketta suunnittelee ja toteuttaa kokenut hanketoimija, Nivalan kaupunki, yhdessä alueen aktiivisten kylien kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Nivalan kylien asukkaat, matkailijat ja paikalliset matkailualan yritykset. Toteutusalueena toimivat yhteistyöhön sitoutuneiden kyläyhdistysten kotikylät Nivalassa. Hankkeen yhteistyökumppaneina on kahdeksan kylillä toimivaa yhdistystä. Hanketyö etenee vaiheittain, sisältäen tiedonkeruuta, sopimusten tekemistä, suunnittelua, markkinointia ja seurantaa. Hankkeen jälkeen suunnitellaan jatkotoimenpiteitä yhteistyössä kaupungin ja kylien kanssa, jotta saavutettuja tuloksia voidaan ylläpitää ja kehittää edelleen. Hankkeen toteutusaika 1.8.2024-31.3.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272447

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt