Hanke
Kehittämishanke - 196895

Nokian maaseutuhelmet

Nokian kaupunki

31.08.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nokian maaseutuhelmet -hankkeen tavoitteena on etsiä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kylien vahvuuksia ja erikoisuuksia, löytää paikalliset helmet, ja nostaa niitä laajempaan tietoisuuteen ja näkyviksi mm. kylien omassa sekä Nokian kaupungin matkailumarkkinoinnissa. Nokian maaseutu on jäänyt osittain keskustan kehittämisen varjoon. Hankkeella tuodaan esiin maaseudun vahvuuksia ja elinvoimatekijöitä, joita kartoitetaan yhdessä paikallisten kanssa. Hanke tähtää Nokian maaseutu- ja taajamakylien houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tavoitteena on myös yhteistyön kehittäminen, sekä kylien kesken että myös kylien ja kaupungin viranhaltijoiden välillä. Hankkeessa kartoitetaan kylien palvelu- ja tapahtumatarjontaa, kehitetään sitä entistä elinvoimaisemmaksi uusia matkailu- ja palvelupaketteja tuotteistamalla ja tuodaan sitä näkyvästi esiin eri kanavien kautta. Hankkeella tavoitellaan yhteisöllisyyttä, kyläyhteisöjen aktivointia ja toimintatapana on yhteissuunnittelu osallistavia työmenetelmiä käyttäen. Hankkeen kautta kylille jaetaan tietoa omaehtoiseen kyläkehittämiseen, hankeosaamista, digitaitoja, tapahtumatuottamisen taitoja sekä markkinointi- ja tuotteistamisosaamista. Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Hanke tukee eri toimijoiden osallistamista, laajaa yhteistyötä, parempaa viestinvaihtoa ja tiedonkulkua sekä rohkeutta kokeiluihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

196895

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt