Hanke
Investointihanke - 262826

Nopee Garage investointi

Nopee ry

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

NopeeGarage on sipoolaisten nuorten toiveista ja tarpeista syntynyt hanke (ja fyysinen kohtaamispaikka), jonka keskiössä ovat alueen yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Tässä investointihankkeessa hankitaan NopeeGaragen toimitiloihin toiminnan kannalta välttämättömiä kalusteita, harrastusvälineitä, tavaroita ja koneita/laitteita toiminnan mahdollistamiseksi. Nopee ry:n mukana Garagen suunnittelussa ovat olleet paikalliset nuoret, sekä nuorten kanssa toimivat eri alojen ammattilaiset. Tavoitteena on tukea nuoria kokonaisvaltaisesti; tarjota merkityksellistä tekemistä ja tukea, täydentää alueen harrastusmahdollisuuksia, sekä vahvistaa työelämävalmiuksia moniuloitteisessa oppimisympäristössä. NopeeGarage toimii suurelta osin vapaaehtoisvoimin ja teemme yhteistyötä alueella toimivien nuoria tukevien tahojen kanssa. Teemme esimerkiksi talkootöitä auttaen ikäihmisiä ja muita alueen asukkailta esille nousseiden tarpeiden mukaan. Garagessa tullaan järjestämään mm. kulkuvälineiden huoltoa, popup-kahvila -toimintaa, erilaisia kursseja, sekä yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä hyvinvointia edistävä toimintamalli Sipoon alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262826

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt