Hanke
Kehittämishanke - 283817

NOPPA – Nuorten osallisuuden parantaminen Pomarkun alueella

Pomarkun Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

NOPPA-hankkeella lisätään pomarkkulaisten nuorten osallisuutta yhteisössä. Hankkeen avulla osallistetaan nuoria mukaan Pihkassa Pomarkkuun -tapahtuman järjestelyihin ja toteutukseen kevään 2024 aikana. Hankkeen aikana opetetaan mukana oleville nuorille, kuinka oman ajan antaminen yhteisen hyvän eteen on arvokasta ja palkitsevaa. Hankkeella vahvistetaan välittämisen kulttuuria Pomarkun kunnassa, ehkäistään syrjäytymistä, parannetaan me-henkeä ja yhteisöllisyyttä. NOPPA-hankkeen avulla pystytään myös tukemaan nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kohtaamisia kasvokkain heidän kanssaan. Hankkeen avulla nuoret kokevat itsensä tärkeiksi ja pääsevät tapaamaan myös henkilöitä, jotka luennoivat ja käyvät laajalti puhumassa kiusaamisesta, sen vastaisesta työstä ja sen vaikutuksista elämään. NOPPA-hanke parantaa siis kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia Pomarkun kunnassa. NOPPA-hanke liittyy Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu-strategiaan 2023-2027.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

283817

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt