Hanke
Kehittämishanke - 272150

Nordic Clink -valmisteluhanke

Kamratförbundet för KUGGoMSKoLAN rf

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Limisauma 2 eli Nordic Clink -selvityshankkeessa keskitytään kahteen pääasiaan, pohjoismaisen yhteishankkeen luomiseen sekä luomamme Puuvenemallisto-sivuston ja puuvenetietouden levittämiseen. Nordic Clink on luonteva jatko paraikaa toteutettavalle hankkeelle "Limisaumaveneiden kartoitus ja malliston kehittäminen". Perinnekeskus Kuggom on ottanut kantaakseen vastuun puuveneisiin liittyvää Unesco-päätöstä koskevan jatkotyön osalta kaikissa päätöksen jäsenmaissa (Pohjoismaat). Tavoitteena on luoda yhteispohjoismainen hanke puuvene- ja erityisesti limisaumavenetietoisuuden lisäämiseksi ja voimien yhdistämiseksi. Hankkeessa voidaan hyödyntää jo luomaamme Puuvenemallisto.fi -sivustoa, keräämäämme puuvenetietoutta, teettämiämme tutkimuksia, jotka liittyvät puuveneiden ekologiaan sekä Kuggomin pitkiä perinteitä puuvenerakentamisessa. Hanke osallistuu messuille ja venetapahtumiin hankeaikana. Hanke toteutetaan 15.12.2023 - 30.9.2024 välisenä aikana Perinnekeskus Kuggomin toimesta ja tavoitteena on luoda yhteispohjoismainen limisaumaveneverkosto, joka lähtee toteuttamaan yhteistä hanketta kansainvälisten rahoitusmekanismien turvin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272150

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt