Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 14477

Nuijamaan pitäjänmuseon kunnostus

Nuijamaa-seura r.y.

04.10.2015 - 27.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nuijamaan pitäjänmuseo sijaitsee rajavyöhykkeellä Nuijamaan kirkon ja hautausmaan läheisyydessä. Museo siirtyi vuoden 2014 elokuussa Lappeenrannan kaupungilta Nuijamaa Seuran ja Nuijamaan VPK:n omistukseen. Museotoiminnan jatkon kannalta on museon vuotavan katon korjaaminen ensisijaisen tärkeää. Katon korjauksen materiaalit maksaa Lappeenrannan kaupunki osana kaupanehtoa. Lisäksi piha tullaan siistimään kirkonmäen yhtenäiskuvaan sopivaksi. Nuijamaa Seura joutui luopumaan suuresta osasta museon vanhaa näyttelyesineistöä, koska sillä ei ole resursseja taata esineille sopivaa talvisäilytystä. Tästä johtuen on näyttely uusittava ja sisätilat kunnostettava uudelle näyttelylle sopivaksi. Uuteen näyttelyyn on kaavailtu tulevan VPK:n esineistöä, kunnassa toimineen yhdentoista koulun historiaa ja tietoa alueella sijaitsevista rajamerkeistä. Entisestä näyttelystä säilytetään sellaista esineistöä, jota voidaan pitää museon tiloissa myös talven yli. Museon yläkertaan voidaan tehdä näyttelytilan lisäksi nykyistä laajempi paikka kesäisiä lauluiltoja, pieniä tapahtumia ja kokouksia varten. Näin museon tilana palvelisi koko yhteisöä. Nuijamaan museo on kunnan entinen lainajyvästö, joka rakennettiin vuonna 1910. Se oli vuonna 1909 itsenäisenä toimintansa aloittaneen kunnan ensimmäinen rakennushanke. Pitäjänmuseo perustettiin makasiiniin kunnan matkailu- ja elinkeinolautakunnan aloitteesta vuonna 1979. Nuijamaa Seura ry on perustettu 1988. Seura on Nuijamaan kunnan lakkaamisen jälkeen hoitanut museota yhdessä Etelä-Karjalan museon kanssa, joka on palkannut sinne joinakin kesinä avoinnapitäjän. Nuijamaa Seura on myös pitänyt museota avoinna omin voimin. Museolla on järjestetty laulu- ja runoiltoja. Nuijamaan VPK on aloittanut toimintansa vuonna 1909. VPK toimii edelleen vapaaehtoisten voimin, ja sillä on oma kiinteistö Nuijamaan kirkonkylässä. Nuijamaan VPK ei osallistu museotoiminnan ylläpitoon vaan on valtuuttanut Nuijamaa-seuran tähän toimintaan puolestaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14477

Aloituspäivämäärä

04.10.2015

Loppumispäivämäärä

27.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt