Hanke
Kehittämishanke - 214106

Nuoret äänessä

Kehittämisyhdistys Sepra ry

31.12.2022 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Eteläinen Kymenlaakso kärsii muuttotappiosta sekä väestön ikääntymisestä. Nuorilla on tunne, että heidän yksinkertaisiakaan ideoita viihtyvyyden parantamiseksi ei kuunnella. Positiiviset kokemukset omasta elinalueesta vaikuttavat siihen, miten mielenkiintoinen vaihtoehto paluu tai jääminen kotiseudulle on. Tulevaisuuden suunnitteleminen yhdessä sitouttaa nuoria ja luo uskoa tulevaan etenkin, jos he uskovat mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Oman äänen kuuluviin saaminen tuntuu tällä hetkellä olevan nuorilla hankalaa, vaikka monissa kunnissa toimiikin nuorisovaltuusto – ne eivät kykene nostamaan esiin riittävästi koulun ulkopuolella kaivattavaa toimintaa ja ole laajalle ryhmälle nuoria mielekkäitä vaikuttamiskanavia. Nuoret hyötyvät mahdollisuudesta saada äänensä kuuluviin suoraan kuntapäättäjille, omalla kielellään. Hankkeen ajatuksena on, että nuoret pääsevät kertomaan omasta asuinkunnastaan, historiasta ja erityisesti nykyhetkestä nuorten silmin katsottuna – lisäksi he kertovat omista tulevaisuuden toiveistaan ja lähettävät kuntapäättäjille viestin videoiden välityksellä. Tavoitteena on järjestää työpajoja, joissa, joissa nuoret valmistavat ammattilaisen avulla videoita, joissa esiintyvät itse, ja että mukaan saadaan innokkaita nuoria yläkouluikäisistä ylöspäin. Työpajoissa on osaavia aikuisia tukena ja videot julkaistaan kunnissa ensi-iltatilaisuuksissa, samalla järjestetään työpajoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

214106

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt