Hanke
Kehittämishanke - 297764

Nuoret kurret – Käpyjä elämään!

Laihian 4H-yhdistys r.y.

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Laihian 4H-yhdistys toteuttaa kaksivuotisen "Nuoret kurret - Käpyjä elämään!"-hankkeen, jonka tavoite on lisätä alueen nuorten työllistymistaitoja, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yrittäjyyskasvatusta muun muassa erilaisin toiminnallisin menetelmin ja koulutuksin. Hankkeen avulla työllistetään nuoria erilaisiin keikkaluontoisiin tehtäviin. Hankkeessa kehitetään nuorten yrittäjien verkostoa ja hyvinvointia ylläpitäviä rakenteita. Nuorten ennaltaehkäisevä mielenterveystyö on yksi tärkeimmistä hankkeen painopisteistä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 6-28- vuotiaat lapset ja nuoret. Hankkeessa järjestetään alueen nuorille työllisyyskasvatusta, hyvinvointi- sekä yrittäjyyskoulutusta ja koulutusta/mentorointia muun muassa oman yrityksen markkinointiin sekä työllistetään alueen nuoria erilaisiin työtehtäviin. Hankkeella pyritään vaikuttamaan laihialaisten lasten ja nuorten asenteisiin ja hyvinvointiin. Hankkeessa luodaan nuorille edellytyksiä matalan kynnyksen yrittäjyyteen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä kehitetään työelämävalmiuksia. Alle 12-vuotiaille lapsille hankkeen teemaa tuodaan esille tekemällä oppimisen kautta, ahkeruuteen kannustamalla ja näin kasvattamalla työllisyystaitoja ja yrittäjämäistä asennetta, unohtamatta taitoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

297764

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt