Hanke
Kehittämishanke - 185303

Nuorille toimintaa kylille

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

28.02.2022 - 05.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia Nousevan Rannikkoseudun alueella parantamalla liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia erityisesti kyläkeskuksissa ja alueilla, joilla harrastustoimintaa on vähemmän. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä nuorten osallisuutta harrastustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tarjota yhdistyksille tukea nuorten tarpeista lähtevän matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan tarpeita toiminnalle, toteutetaan työpajoja, järjestetään liikunnanohjaamiseen, viestintään ja yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta sekä tuodaan lajikokeilumahdollisuuksia lähelle nuorten asuinpaikkaa. Liikuntatoimintaa käynnistetään toiveiden pohjalta yhteistyössä nuorten, paikallisten yhdistysten, urheiluseurojen, harrastusjärjestöjen ja kuntien kanssa. Harrastustoiminnan edistämisen lisäksi tavoitteena on saada nuoria toimijoita mukaan yhdistysten toimintaan ja vahvistaa näin yhdistysten toimintaedellytyksiä. Kohderyhmänä ovat Norsun toiminta-alueella asuvat 13-25-vuotiaat nuoret. Toiminta kohdistuu myös alueen urheiluseuroihin, yhdistyksiin ja järjestöihin, jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuksia harrastuksiin ja yhdistystoimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

185303

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

05.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt