Hanke
Kehittämishanke - 176564

Nuoriso-Veturin esiselvityshanke

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

07.09.2021 - 25.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää Ylä-Savon alueen nuorten (12-25 v) kiinnostusta osallistua oman alueensa vaikuttamistyöhön, viestintään, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä kerätä tietoa alueen nuorten verkostoitumisen ja yhteistyön pullonkauloista. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan nuorille suunnattujen hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia sekä pilotoidaan nuorten vaikuttajaryhmä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

176564

Aloituspäivämäärä

07.09.2021

Loppumispäivämäärä

25.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt