Hanke
Kehittämishanke - 256821

Nuorten näköinen Turun seutu

Varsin Hyvä ry

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun seudun NuorisoLeader-toimintaa: kattavaa yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa, nuorten omia hankkeita, hankeosaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää nuorten verkostoitumista, kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä. Hankkeen aikana lisätään tavoitteellisesti Varsin Hyvän NuorisoLeader -rahoituksen sekä nuorisotyöryhmän tunnettavuutta ja tavoitettavuutta toiminta-alueella ja valtakunnallisesti osallistumalla valtakunnalliseen NuorisoLeader kehittämistyöhön. Hankkeessa on tarkoitus aktivoida ja osallistaa yli 800 nuorta mm. työpajojen, opintomatkojen sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien kautta. Hankkeen tuloksena Varsin Hyvän NuorisoLeader-toiminta on aktiivista ja NuorisoLeader -rahoituksen mahdollisuudet tunnetaan hyvin Turun seudulla. Hankkeen hyödynsaajina tulevat olemaan Varsin Hyvän toiminta-alueen nuoret sekä paikalliset järjestöt, toimijat sekä oppilaitokset. Hanke toteutetaan: 01.09.2023-31.05.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256821

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt